FAMILIETERAPEUTISK

CENTER

Var en videreuddannelse for fagpersoner med relevant faglig baggrund

(psykolog, læge, sygeplejerske, socialrådgiver, socialpædagog, lærer) og

fagpersoner, som arbejdede i en behandlingsmæssig sammenhæng.

 

Videreuddannelsen er nu nedlagt.

Leder af Familieterapeutisk Center Aalborg var Ville

Laursen er cand. psych. og specialist i psykoterapi;

godkendt supervisor i psykoterapi og børnepsykologi

af Psykologforeningens psykoterapeutiske og

børnepsykologiske fagnævn; godkendt supervisor i

psykoterapi af Psykiatrisk Selskabs

psykoterapiudvalg. Ville Laursen er familieterapeutisk videreuddannet ved

Philadelphia Child Guidance Clinic, Pennsylvania, USA 1975-76. Hun har

arbejdet i Børnerådgivningscentret for Nordjylland, Nordjyllands Statsamt,

Aalborg Universitet, og som konsulent for institutioner, psykologer og

Familiestyrelsens parterapiprojekt

 

INTERNATIONALT SAMARBEJDE:

Familieterapeutisk Center Aalborg har et bredt internationalt netværk af

samarbejdspartnere. Salvador Minuchin, Matthew Selekman,

Marion Lindblad-Goldberg, USA

Brenda McHugh, Neil Dawson, Eia Asen, UK,

Justine van Lawick, Mariëtte Robbe, Elleke Berkvens, Holland, -

Ben Furman, Finland - Shlomo Ariel, Israel m.fl.

 

DANSK SAMARBEJDE:

En lang række behandlingsinstitutioner, der praktiserede systemisk

familieterapi under forskellige former, medvirker som studiepraktiksteder,

således at uddannelsens teori- og metodeundervisning bliver

eksemplificeret gennem kvalificeret praksis.

 

Folkeuniversitetet var administrativ samarbejdspartner.