FAMILIETERAPEUTISK

BEHANDLINGSCENTER

 

Parterapi

Familieterapi

Rådgivning om behandlingsplan

Supervision af terapeuter

 

Der er tale om en privat psykolog praksis med psykolog, cand. psych. Ville Laursen som leder.

Pris: 800 kr. pr. time.

Terapeuten anerkender familiemedlemmerne som eksperter på deres egen familie. Når der er opstået problemer i familien, har alle en vis andel, og alle kan blive en del af løsningen. Derfor inviteres alle til den første orienterende samtale med henblik på en fælles planlægning af det videre forløb.
 

Ville Laursen er cand psych fra Københavns Universitet, videreuddannet familieterapeut fra Philadelphia Child Guidance Clinic, USA i 1974-75 Ville Laursen har desuden arbejdet ved Dronning Louises børnehospital og Finseninstitutet i København, og  Nebs Møllegård i Jystrup, Børnerådgivningscentret og Statsforvaltningne i Nordjylland og uddannelsescentret Familieterapeutisk Center 1989-2015. Ville Laursen er inspireret af Salvador Minuchin og Jay Haley, systemisk familieterapis store pionerer, som har udviklet et helhedsorienteret og forandringsfokuseret syn på familieterapien.

 

Parterapi

Først og fremmest drejer det sig om at hjælpe parret til at lytte, forstå hinanden, at anerkende begges synspunkt. genopbygge en gensidig forståelse og stoppe diskvalificering af hinanden. Specielt kan uenigheder om opdragelsen  bevirke en triangulering, så børnene ikke kan få lov til at holde af begge forældre og gøre dem usikre på, hvad familiens regler er. Også triangulering over generations grænserne kan blive til et stort problem med megen usikkerhed og dårlig adfærd til følge. Det er ikke altid, skilsmisse er en løsningen, det er bedre at hjælpe forældrene til et samarbejde om børnene - også efter en eventuel skilsmisse.

FTC har været en del af Familiestyrelsens parterapiprojkt fra 2005-08: v. afdelinger i Skanderborg og Hjørring kommuner v. Edith Bootsman,  v. Mohammed Daneshjou og Kirsten B. Nielsen, Hjørring kommune. Ville Lauarsen :var supervisor for teraeuterne.
 

Familieterapi

Det var en fantastisk oplevelse at arbejde så tæt og ligeværdigt sammen med klientfamilierne i USA og og opdage, hvor store forandringer, der kunne opnås ved at rette op på relationerne i familien. Det terapeutiske arbejde blev præget af mere optimisme, end jeg tidligere havde oplevet. Først undersøgte vi strukturerne i familien, d.v.s. hvordan indflydelsen var fordelt mellem familiens medlemmer. Så startede et samarbejde mellem terapeuten, forældrene og andre familliemedlemmer om, hvad de ønskede forandret.

Systemisk tænkning satser på at invitere hele familien, lytte til dem alle og finde ud af, hvad de hver især ønsker ændret. Det er vigtigt at tjekke hierarkiet i familien og samarbejde tæt med forældrene, som har det overordnede ansvar. Ofte kan der være magtforskydninger, hvor den ene partner har fået mere indflydelse end den anden. Eller et barn har fået tildelt en meget central rolle i forhold til forældre og søskende. Sådanne forskydninger kan hæmme forældrene i at skabe et godt miljø for alle familiens medlemmer.
 
Ved at ændre på samspillet i familien kommer både forældre og børn bedre til deres ret. Alle begynder at trives bedre. Vi leder ikke efter fejl, men prøver at hjælpe med at sætte forandring i gang.  Vi betjener os af noget, man kan kalde “positiv psykologi”, som bringer en positiv atmosfære med sig og gode resultater opstår meget hurtigt.

Magtforskydniner i familien har udviklet sig over tid, og en reorganisering af samspillet kræver medvirken af en dygtig familieterapeut, som står udenfor familien. Man kunne kalde det en "reorganiserings- og forandringsterapi”. Er der brug for justeringer af samspillet? Er børnene rykket op over forældrene i hierarkiet? Er bedsteforældrene måske gået i alliance med børnebørnene mod forældrene?
 

Rådgivning om behandlingsplan

I samarbejdet med sagsbehandlere i kommunerne spiller “behandlingsplanen” en stor rolle. Her får den systemiske tænkning en stor betydning for kombination af behandlingsplanens mange elementer og deltagere.

 

Supervision af terapeuter


Forståelse af sagsbehandlerens/terapeutens rolle i forhold til den enkelte klient eller klientfamilie er af central betydning. Endnu mere afgørende er de aftaler, der indgås om opgave- og kompetencefordeling en i handleplanen.